logo
|  Úvod  |  Pár slov na úvod  |  Naše aktivity  |  Kontakt  |  Kont. formulár  |
Jagdterrier
Jazvecik
Bavorsky farbiar
 

   Pár slov na úvod

Chovu a výcviku poľovných psov sa venujem od roku 1980, keď som si, ako mladý začínajúci poľovník, kúpil prvého poľovníckeho psa, jazvečíka hrubosrstého EDU od Chrasti SPKP 1349/82, od známeho chovateľa a cvičiteľa Janka Rakytku z Kalinova.

Pri tejto všestranne využiteľnej brlohárke, dohľadávačke a špecialistke na diviačiu zver som zistil, čo znamená pre poľovníka dobrý poľovnícky pes.

Táto vzrastom malá sučka ma, ako „samorast v kynológii“, zasvätila do tajov výcviku a výstavníctva. Dokázal som s ňou za krátku dobu, do konca roku 1981 absolvovať brlohárske skúšky, farbiarske skúšky malých plemien a duričské skúšky a to všetko v prvej cene. Na jar roku 1982 sme absolvovali našu prvú výstavu – Národnú výstavu v Nitre, ktorú sme absolvovali s výsledkom veľmi dobrá. Toto ocenenie a výsledky skúšok splnili podmienky na uznanie jej chovnosti.

O tejto sučke som sa rozpísal trošku obšírnejšie a to preto, lebo k nej sa viaže ešte jedna veľmi dôležitá skutočnosť, ktorá ovplyvnila aj môj ďalší kynologický život a to, že po uznaní jej chovnosti som požiadal v roku 1982 o uznanie chovateľskej stanice, ktorá mi bola následne potvrdená s názvom DU-PA.

Postupne som odchoval ešte dvoch jazvečíkov hrubosrstých - MAKO od Chrasti SPKP 2645, na ktorého si mnohí kynológovia spomínajú pre jeho typický hrubý a neúnavný hlas a sučku PIPA od Chrasti SPKP 3461.

Pri aktívnom poľovaní, veľa krát počas poľovania v zime v snehu som zisťoval, že jazvečík celkom nespĺňa moje požiadavky a začal som uvažovať o zmene plemena.

Pri výcviku a skúškach psov som sa stretával s plemenom psa, ktoré mi postupne dávalo na vedomie, že toto je asi pes, ktorý spĺňa moje požiadavky. Týmto plemenom bol nemecký poľovný terier, skrátene jagdterrier.

Na jar v roku 1988 som kúpil sučku jagdterriera MONA od Fiľku SPKP 3596,od veľmi známeho chovateľa MVDr. Dušana Antalíka a hneď nato psíka jagdterriera PIK Vanov Vrch SPKP 3941 od poradcu chovu MVDr. Pavla Baláža.

S uvedenými psami, som sa pustil do nového, pre povahu jagdterriera odlišného a najmä náročnejšieho výcviku, ktorý však priniesol svoje výsledky a to pri brlohovaní na líšku, ktoré obaja zvládli bez problémov. Moje plány do budúcna s týmito psami však takmer naraz stroskotali.

MONU mi zastrelil kolega na spoločnej poľovačke na diviaky a o pár dní mi zrazilo auto PIKA, ktorý sa vracal domov z revíru.

Nastalo veľké rozčarovanie, veď naraz, po niekoľkých rokoch, som zostal bez psa.

Navštívil som MVDr. Antalíka, v snahe kúpiť od neho ďalšie šteniatko jagdterriera, prípadne aby mi poradil iný vrh. Mal som smolu, v tom čase nebol žiaden vrh. MVDr. Antalík mi však ponúkol ročnú sučku OXU zo Súhrad SPKP 4367. Táto sučka mu pre jej povahu nevyhovovala a preto mi ju takmer daroval.

S touto sučkou som sa opäť vrátil do výcviku jagdterriera , podarilo sa mi ju uchovniť a v podstate som s ňou začal s chovom jagdterriera.

V tomto čase som už na chov a výcvik nebol sám, nakoľko záľuba k psom pritiahla aj môjho syna Dušana, ktorý sa stal takým istým fanatikom do psov, ako ja.

Podarilo sa nám odchovať prvý vrh a od tohto času sú v našich psincoch tri - štyri dospelé jedince a priebežne šteniatka.

V roku 2001 pri preregistrácii chovateľských staníc do medzinárodného registra FCI, bola zistená chovateľská stanica s obdobným názvom, na základe čoho mi bol potvrdený nový názov chovateľskej stanice a to Zexov dvor.

ZEX od Fiľku SPKP 5446, po ktorom som si zvolil nový názov chovnej stanice, bol pes, ktorý pochádzal od MVDr. Antalíka a ktorý tak, ako aj jeho brat z vrhu, bol skutočnou špičkou v práci, ako i exteriéru a po ktorom som mal ďalšieho vynikajúceho psa ARK DU-PA SPKP 5879.

Pri šľachtení psov sa nespoliehame, len na svoje vlastne odchované jedince, ale pre obnovu krvi a zlepšenie pracovných a exteriérových vlôh, spolupracujeme aj s inými chovateľmi a to aj kúpou nových jedincov.

Za obdobie chovu jagdterriera sme na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti a na výstavách predviedli množstvo psov. Mnohí dokázali na poľovačkách svoju húževnatosť a odvahu, pomohli mnohým poľovníkom k úspechu, dohľadali veľa postrieľanej zveri, ktorá by bola bez nich stratená.

Zúčastnili sme sa množstva Medzinárodných skúšok, či už v brlohovaní na líšku, alebo duričských skúšok. Skutočnosť, že naši psy obdržali tituly „Medzinárodný šampión práce“

svedčia o ich kvalite. V roku 2008 sme sa rozhodli pripraviť psa BORO Odjulusi SPKP , mimo iných skúšok z výkonu, mysliac tým brlohárske skúšky, farbiarske a lesné skúšky malých plemien, farbiarske skúšok duričov, duričské skúšky, aj jesenné skúšky malých plemien. Tieto skúšky sa nám podarilo absolvovať v I. cene a to aj napriek tomu, že sme boli jediným zástupcom „malého“ plemena, celé skúšky vyhrať.

Na výstavách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí sme reprezentovali kvalitný chov Slovenského jagdterriera.

Veď napríklad naša suka EXA Sokolí vrch SPKP 7078, dokázala v priebehu dvoch výstavných sezón vyhrať klubovú výstavu jagdterrierov na Slovensku, vo Švajčiarsku, Moravského klubu a vyhrať aj Európsku výstavu a to nehovoriac o množstve iných výstav na ktorých sa zúčastnila a ktoré vyhrala.

Zmenou názvu chovateľskej stanice sme opäť začali odchov šteniatok v abecednom poradí, takže zas sme boli pri písmene „A“.

Podarilo sa nám odchovať niekoľko vrhov psov, mnohé robia dobré meno našej chovateľskej stanici a slovenskému klubu jagdterrierov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

O skutočnosti, že výber tohoto všestranne využiteľného psa, ktorý je predurčený na prácu vo vode, na zemi a pod zemou, bol v mojom prípade správny svedčí skutočnosť, že jagdterrier dokazuje svoje kvality takmer všade, kde sa prezentuje.

V závere by som aj touto cestou chcel poďakovať, za obrovskú pomoc pri chove našich psov môjmu synovi Dušanovi a dcére Zuzane. Nedá mi nepoďakovať sa aj môjmu priateľovi MVDr. Dušanovi Antalíkovi, súčastnému predsedovi Slovenského klubu chovateľov jagdterrierov a dlhoročnému chovateľovi v jednej osobe, za všestrannú pomoc, ktorú mi poskytoval počas celého spomínaného obdobia a jeho synovi MVDr. Marošovi Antalíkovi za veterinárnu starostlivosť pri mojich psoch.

10.2.2013

 

Od poslednej aktualizácie tejto časti našej stránky uplynul určitý čas, ktorý opäť pozmenil chov a výcvik našich psov. Priaznivci  stránky, určite postrehli, že náš chov sa rozšíril, okrem dominantného chovu jadterriera aj o chov jazvečíka hrubosrstého trpaslíčieho a v našich psincoch pribudol aj bavorský farbiar.

Podnet k návratu k chovu jazvečíkov vyprovokoval syn Dušan,ktorý sa rozhodol skúsiť praktické využitie tohoto plemena.

Na jar roku 2008 sme kúpili v Českej republike zo známej chovnej stanice "Valentínka" šteniatko s poetickým menom XXL BUMBRLINKA Valenínka SPKP 6590/90. Táto malá sučka pri svojich premiérach na skúškach poľovnej upotrebyteľnosti vyvolávala úsmev u mnohých účastníkov týchto akcií. Táto malá bojovníčka však dokázala všetkých presvedčiť o svojich kvalitách, nakoľko všetky skúšky poľovnej upotrebyteľnosti absolvovala v I. cene a to vrátane I. ceny na duričských skúškach.Táto sučka sa veľmi dobre prezentovala aj na množstve výstav, kde takmer vždy bola víťazom.

V roku 2009 po splnení podmienok bola zaradená medzi chovné jedince. Do dnešného dňa odchovala tri vrhy, s ktorých sme si ponechali sučku HÉRA DU-PA Zexov dvor SPKP 6639. Táto sučka, ktorá je svojim vzrastom ešte menšia, ako jej mama, opäť veľmi dobre reprezentuje chov tohoto plemena, je Slovenským šampiónom krásy a po pracovnej stránke absolvovala mimo iných skúšok aj lesné skúšky malých plemien a to v I. cene.

V chove jagdterriera sme tatiež nezaháľali. Odchovali sme niekoľko vrhov a vo výcviku nám rukami prešlo viacero jedincov a to s pokusmi o nadviazanie chovu na potomkoch po EXE Sokolí vrch. Jednalo sa vždy o jedincov s perfektným exteriérom a dobrým pracovným výkonom. Nakoľko však nespĺňali naše nároky a predstavy, priebežne sme ich obmieňali. Musím tu spomenúť veľmi dobré suky CARA Zexov dvor, CIRA Zexov dvor,  ďalej suky CHARA z Málinskej doliny, DU-PA Zexov dvor a FANI Zexov dvor, ktoré splnili podem,ienky chovnosti. FANI bola exportovaná na Ukrajinu na Slovensku známemu chovateľovi jagdterrierov a zároveň predsedovi Ukrajinského klubu pánovi Anatolii Demjanenkovi. Táto sučka je aktívne využívaná v chove a jej potokovia robia dobré meno našej chovnej stanici aj na Ukrajine. O dobrej spolupráci s chovateľmi na Ukrajine svedčí aj skutočnosť, že v roku 2011 sme odpredali na Ukrajinu dve šteniatka a to IR Zexov dvor a IVO Zexov dvor.

V roku 2011 som si zobral za párenie z chovnej stanice z Málinskej doliny, psíka IVO z Málinskej doliny SPKP 9150. Jednalo sa o vrh po perfektnom psovi BORO Odjulusi, ktorého dňa 12.12.2010 na spoločnej poľovačke na diviaky zranil diviak a aj napriek maximálne profesionálnom ošetrení u známeho veterinárneho doktora a môjho priateľa MVDr. Radka Krieka, ktorý dve a pol hodiny robil veškeré veterinárne úkony na jeho záchranu, no i napriek tomu doma po dvoch hodinách uhynul. IVO z Málinskej doliny sa narodil už po smrti svojho otca. Tento psík však nesplnil moje prestavy a preto bol odpredaný.

V roku 2011 mala EXA Sokolí vrch na výnimku s podmienok chovnosti vrh, s ktorého som si ponechal sučku IHA Zexov dvor, ktorú tento rok čaká "rok skúšok". Táto veľmi pekná sučka má veľké predpoklady, nahradiť v chove svoju matku.

Zmenou v mojom chove je sučka AXA od Fiľku SPKP 9267, ktorú mám od MVDr. Dušana Antalíka. Jedná sa o hladkosrstú sučku /doteraz jediný hladkosrstý jagdterrier v mojich psincoch/. Jedná sa o o exteriérovo a pracovne vynikajúcu už chovnú suku, ktorá po určitom časovom odstupe opäť spĺňa všetky moje nároky.

 

 

 

Palík Dušan st.

 

 

 


Zaujímavé odkazy
www.jagdterrier.ch
jagdterrierclub.webnode.sk
www.jagdterrier.at
www.jagdterrierclub.net